‘Boeiende essaybundel van een van onze belangrijkste schrijvers.’


terug naar overzicht

Het visioen aan de binnenbaai is het nieuwste boek van Oek de Jong. Het Parool gaf het boek vier sterren: ‘Het visioen aan de binnenbaai is een boeiende essaybundel van een van onze belangrijkste schrijvers.’ (Arie Storm)

‘De Jong toont zich in Het visioen aan de binnenbaai een erudiete en toch amusante verteller – wie van de Julian Barnes van In ogenschouw hield, zal ook als een blok voor de essayist Oek de Jong vallen.’ – **** HUMO 

‘Ik was een beetje jaloers op De Jong. Om zijn onbekommerde aandacht voor waar hij het over wilde hebben. Het is net alsof zijn essays zich helemaal niet schuldig voelen, maar zich juist volstrekt natuurlijk openstellen voor kunst en kunstenaars, voor de stijl waarin observaties worden gedaan en voor de manier waarop kunst op hem inwerkt. En door die onbekommerde belangstelling voel je meteen de enorme rijkdom, de menigvoudigheid, de sensationele verscheidenheid van de wereld.’ – Marjoleine de Vos, NRC Handelsblad

‘Een waaier aan onderwerpen. Steeds mooi en goed gedocumenteerd in beeld gebracht, waaruit duidelijk wordt hoe dit schrijverschap is geworteld in een veelheid aan ideeën en intuïties.’ – Friesch Dagblad