De literaire pers over ‘Het glanzend zwart van mosselen’, de autobiografische essaybundel van Oek de Jong


terug naar overzicht

In november 2020 verscheen Het glanzend zwart van mosselen: Autobiografie Essay Reisverhaal Cultuurkritiek 1980-2020’. In deze autobiografische essaybundel beantwoordt Oek de Jong vragen die onmisbaar zijn voor wie dieper wil doordringen in de wereld van deze veel gelezen en bekroonde romanschrijver.

‘De romancier, onlangs eindelijk bekroond met een grote prijs voor Zwarte schuur, is ook een begenadigd essayist: zoekend, lucide, vaak gevoelig, soms bonkig, zelden koket. Niet iemand met een overdonderend ego, zelfbewust als het gaat om zijn vak. De Jongs essays, merendeels eerder gepubliceerd in essaybundels, sommige herschreven, zijn nu verzameld in Het glanzend zwart van mosselen. Het is een groot plezier om ze te herlezen.’ ★★★★ – Aleid Truijens, de Volkskrant

‘De grote romanschrijver Oek de Jong laat zich in zijn essays op een allerpersoonlijkste manier kennen, als aandachtig kijker, duider en mysticus die zich niet neerlegt bij zijn pessimistische aard.’ – Trouw 

‘Geweldige essays. (…) Een pleidooi voor de verbeelding.’ – Onno Blom in Nieuwsweekend 

‘[B]ewonderenswaardige essays.’ – de Groene Amsterdammer 

‘[Oek de Jong] reflecteert gretig en helder over reizen, kunst, literatuur én het vak van romancier.’ – De Morgen

‘De essayist De Jong toont zich in deze indrukwekkende uitgave een tastende beschouwer die de blik van andere kunstenaars en de inhoud van grote verhalen gebruikt om uiteindelijk zijn eigen blik op de wereld (en daarmee die van de lezer) telkens weer iets scherper te stellen.’ – Het Parool

‘De essays in Het glanzend zwart van mosselen nemen je mee op expedities in ruimte en tijd die de verwondering over het raadsel mens trefzeker onder woorden brengen.’ – De Limburger

‘Essays die kunst verhelderen en inzicht geven in de denkwereld van Oek de Jong.’ – Nederlands Dagblad

‘Dit boek laat je nadenken.’ – De Nieuwe Koers

‘De auteur van het bekroonde Zwarte schuur reflecteert gretig en helder over reizen, kunst, literatuur én het vak van romancier.’ – De Morgen 

Het glanzend zwart van mosselen biedt een bundeling van diepgravende autobiografische essays en reisverhalen die uitnodigt tot helder kijken en nadenken.’ – Kunsttijdschrift Vlaanderen

‘De Jong is zelden stellig, nooit belerend in deze teksten die zijn interesses en inspiratiebronnen verraden. Hij vertelt liever dan te betogen, uiteen te zetten, zegt hij in de inleiding. Ik onthoud vooral zijn vermogen om beelden zeer zinnelijk op te roepen.’  Peter Jacobs, De Standaard