In de media

Over Het visioen aan de binnenbaai

‘Wat zijn de inspiratiebronnen van schrijver Oek de Jong? In ‘Het visioen aan de binnenbaai’ bundelde hij essays bij wijze van ‘zelfportret via het werk van anderen’’. Lees het volledige interview hier.

‘Ik was een beetje jaloers op De Jong. Om zijn onbekommerde aandacht voor waar hij het over wilde hebben. Het is net alsof zijn essays zich helemaal niet schuldig voelen, maar zich juist volstrekt natuurlijk openstellen voor kunst en kunstenaars, voor de stijl waarin observaties worden gedaan en voor de manier waarop kunst op hem inwerkt. En door die onbekommerde belangstelling voel je meteen de enorme rijkdom, de menigvoudigheid, de sensationele verscheidenheid van de wereld.’ – Marjoleine de Vos, NRC Handelsblad (lees het artikel hier).

‘De Jong toont zich in Het visioen aan de binnenbaai een erudiete en toch amusante verteller – wie van de Julian Barnes van In ogenschouw hield, zal ook als een blok voor de essayist Oek de Jong vallen.’ – **** HUMO (lees het artikel hier.)

‘Een boeiende essaybundel van een van onze belangrijkste schrijvers.’ – ****  Het Parool

‘Mooie essays: tastend naar inzichten waarbij de schrijver zichzelf niet spaart.’ – **** Dagblad van het Noorden

‘Een interessante bundeling van stukken over uiteenlopende onderwerpen binnen de literatuur en kunst.’ – **** Leeuwarder Courant

‘Een waaier aan onderwerpen. Steeds mooi en goed gedocumenteerd in beeld gebracht, waaruit duidelijk wordt hoe dit schrijverschap is geworteld in een veelheid aan ideeën en intuïties.’ – Friesch Dagblad

**** – Dagblad de Limburger

‘De Jong toont zich in deze verzameling verder vooral als een zoekende lezer, kijker en luisteraar. Zijn blik is hongerig en rusteloos, op zoek naar details en overkoepelende verhalen.’ – **** Cutting Edge (lees het artikel hier.)

**** – Hebban (lees het artikel hier)

Over Pier en oceaan