2000 – heden


terug naar overzicht

2000
Komrij laat zijn licht schijnen In: De Revisor, jrg. 27, nr. 1, 2000. Over Komrij’s “De tranen der ecclesia’s”, diens reactie op “Zijn muze was een harpij” uit 1998. Polemiek.

2000
“Dante”, zegt ze In: De Tweede Ronde, jrg. 21, nr. 3, 2000. (Dante-nummer). Essay over Dante’s Goddelijke Komedie.

2001
Een rij handkarren In: De Gids, jrg. 164, nr. 1-2, 2001. Essay over een foto van Breitner.

2001
Uitzicht In: 100 uitzichten op Amsterdam. J.M. Meulenhoff, Amsterdam 2001. Autobiografisch.

2002
Hokwerda’s kind. Augustus, Amsterdam/Antwerpen 2002. Roman1e druk, 2002; 6e druk, 2005 De 7e druk werd gepubliceerd in Pandora Pockets-serie, Amsterdam 2006.Tevens verschenen in XL-reeks, nr. 1005, 2003.
Genomineerd voor de Librisprijs en de Gouden Uil 2003
Vertalingen: In der aü ssersten Finsternis. Piper, Mü nchen 2005; La fille de Hokwerda. Gallimard, Parijs 2004; Hokwerdas datter. Gyldendal, Kopenhagen 2004

2002
Tolstoj’s oog In: Na het bal. Uitgeverij Maarten Muntinga, Amsterdam 2002
Essay in de door de schrijver ingeleide bundel met een keuze uit verhalen van L.N. Tolstoj.

2003
Tempels en bordelen In: Vrij Nederland, 14 juni 2003. Essay over Flaubert’s Reis door de Oriënt.

2004
Op zoek naar haar verloren paradijs In: Vrij Nederland, 3 januari 2004. Essay over Andreas Burnier.

2004
Het ven is een droomplek In: Spoor, nr. 2, 2004. Autobiografisch.

2005
De dans met de schelp In: Oek de Jong leest Maria Dermoût. Uitgeverij Maarten Muntinga, Amsterdam 2004. Essay over leven en werk van Maria Dermoût.

2005
De langzame tijd In: Elsevier, jrg. 61, nr. 16, 2005. Autobiografisch.

2005
Gevoel voor verhoudingen In: Preludium, jrg. 63, nr. 8, 2005. Autobiografisch.

2005
De muziek van de roman In: De Gids, jrg. 168, nr. 9, 2005. Essay over de romankunst.

2006
De wonderen van de heilbot, dagboek 1997-2002, Augustus, Amsterdam 2006.1e druk, 2006; 2e druk, 2006

2006
Daar hang je, domme meid! In: M-Magazine, NRC Handelsblad, januari 2006. Essay over Rembrandt.

2006
Sterker dan alles is de lust In: NRC Handelsblad, 24 februari 2006. Essay over Rembrandt en Caravaggio.

2006
Van narcisme naar liefde In: Vrij Nederland, 28 november 2006. Herinneringen aan Frans Kellendonk.

2007
Jellema’s Zeegezicht In: In de tweede werkelijkheid. Uitgeverij Kleine Uil, Groningen 2007. Essay over het gedicht ‘Zeegezicht’ van C.O. Jellema.

2007
Kepala botek In: De Revisor, jrg. 33, nr. 6, 2007. Romanfragment.

2007
Meester pijn las mij de les In: Arie Visser, Verzameld Werk, bezorgd door Oek de Jong, Guus Luijters en Wim Sanders, Prometheus, Amsterdam 2007, deel 3. Essay over leven en werk van Arie Visser.

2007
Gesprekken met Arie Visser In: Arie Visser, Verzameld Werk, bezorgd door Oek de Jong, Guus Luijters en Wim Sanders, Prometheus, Amsterdam 2007, deel 3.

2008
Nothing but the blues In: Wahwah, jrg. 3, nr. 10, mei 2008. Autobiografisch. Dit nummer is herdrukt als Groeten van Rottumerplaat. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2009.

2008
Het was een luxe-revolutie In: De Groene Amsterdammer, jrg. 132, nr. 18, 2 mei 2008. Essay over de jaren zestig en zeventig.

2008
Mevrouw Len In: Vrij Nederland, 10 december 2008. Autobiografisch.

2009
Mevrouw LenAugustus, Amsterdam 2009. Novelle.

2009
De roman als oerschreeuw In: Opwaaiende zomerjurken, Amsterdam 2009 (36e druk). Essay over het ontstaan vanOpwaaiende zomerjurken in jubileumeditie van de roman.

2010
Proloog 1952 Amsterdam 2012. Nieuwjaarsgeschenk Veen Bosch en Keuning Uitgeversgroep.

2010
De niet-gefotografeerde wereld In: Hollands Diep, mei/juni 2010. Essays over het ontstaan van de fotografie.

2010
De betoverende zinnen van Meister Eckhart In: Liter, jrg. 13, nr. 59, oktober 2010. Essay over Meister Eckhart.

2011
Vasalis in de bus In: Tirade 440, oktober 2011, p.20-27. Essay over twee gedichten van Vasalis.

2011
Lofzang op een tedere reus In: Nexus 58, ‘Lofzangen’, jrg. 2011, p. 117-125. Essay over de Christophorus van Jeroen Bosch en de legende van de Christusdrager.

2012
Brief aan een jonge Atlas, Uitgeverij Augustus, Amsterdam 2012. Zes autobiografische verhalen en essays.

2012
De stok Uitgave in de Slibreeks, nr. 138, Middelburg 2012. Bibliofiele uitgave van hoofdstuk uit Pier en oceaan.

2012
Pier en oceaan Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam 2012. Roman, 2 dln.

2012
Grote vragen In: De Gids, jrg. 175, 2012/4. Antwoorden in de rubriek ‘Grote vragen’.

2013
Wie ben je als je niet iemand bent? In: De Gids, jrg.176, 2013/5, p. 24-27. Dagboekaantekeningen

2013
Wat alleen de roman kan zeggen, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam 2013. Essay over de roman.